DEN SVENSKE BONDEN

I boken av Sune Johansson, ”Minnesbok över den svenske Bonden”, nämns Attsjö by och många av gårdarna i byn. Man kan även hitta namn i boken från många som bor här idag. Boken på 311 sidor är huvudsakligen en bildberättelse…