Lilla Attsjön


Utmed Lilla Attsjön som är en återskapad fågelsjö finns det två stycken handikappanpassade fågeltorn och bredvid dessa finns vindskydd med grillplats. Längs med sjön finns en promenadväg med bänkar längs vägen.

Fågel torn

Grillplats

 

 

 

 

 

 


Fågel tornI den lilla byn Attsjö som ligger längs vägen mellan Furuby och Dödesjö ligger Lilla Attsjön som även kallats Byasjön. Man torrlade Lilla Attsjön runt 1920 och sjöbotten användes först till odling och när sjöbottnen med tiden sjönk så bl.a. stenar kom fram så användes den till bete fram till 1980-talet.

År 2011 började Södra och med de 5 privatpersonerna som tillsammans äger marken att återskapa sjön på ca 55ha. Efter mycket långt arbete fick de till slut klartecken från Jordbruksverket och Mark och miljödomstolen att påbörja projektet.

Gångväg runt Lilla AttsjönSommaren 2014 påbörjades allt arbete som avverkning av träd, vägbyggen och grävning av diken m.m.  I januari var allt klart då även en stor parkering, 2 fågeltorn, 2 vindskydd, 3 träbroar, 2 anslagstavlor och ett flertal bänkar byggts längsmed gångvägen runt sjön.

I november 2015 tilldelades föreningen Lilla Attsjön, Växjö kommuns landskapsvårdspris för återskapandet av fågelsjön.